poniedziałek, lipca 31, 2006

Zebranie otwarte stowarzyszenia NASZA POLONIA

W niedzielę, 30lipca 2006r w Klubie Polskim Bankstown odbyło się zebranie otwarte niedawno powstałej organizacji NASZA POLONIA

Sprawozdanie z imprezy będzie w Radiu 2000FM w sobotę 5 sierpnia 06r. W ten sam dzień popołudniu audycja będzie dostępna na internecie.
W przyszłym tygodniu będą też sprawozdania w prasie polonijnej.
Na razie na gorąco - 2 zdjęcia ze spotkania. Niestety tylko dwa, ponieważ wszyscy byli zajęci szczerą i utrzymaną w przyjaznym tonie dyskusją, nie miał więc kto zająć się robieniem fotografii!

Na dziś zacytuję preambułę statutu stowarzysznia NASZA POLONIA:

„Nasza Polonia powstała jako wyraz potrzeb środowiska polonijnego w zakresie wzajemnej pomocy, widocznego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym Australii, pomnażaniu polonijnego dorobku duchowego, kulturalnego i materialnego. Pragniemy łączyć najlepsze elementy polskiego dziedzictwa z najlepszymi cechami kraju, w którym żyjemy. Jesteśmy świadomi ważnej roli jaka przypada nam w podtrzymywaniu polskości w Polonii australijskiej i dołożymy wszelkich starań, by wywiązać się z niej w najwyższym stopniu.

Jako członkowie założyciele wywodzimy się z szerokiego ruchu społeczno-politycznego jakim była „Solidarność”. Łączy nas umiłowanie prawdy, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Działamy w ramach prawa australijskiego, zgodnie z polską dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”.


Zatem nowej organizacji, której z każdym dniem przybywa nowych członków, należy życzyć powodzenia w pięknej pracy, rozszerzenia działalności na całą Australię i żeby dokonała tego, co ma w swoich zamiarach: zjednoczyła Polonię.

Szczęść Boże!


Stoi ksiądz dr. Antoni Dudek, siedzą od lewej: Ryszard Techmański wiceprzewodniczący stowarzyszenia, Adam Gajkowski przewodniczący Naszej Polonii, oraz Roman Bordakiewicz


Z lewej Ryszard Techmański, Adam Gajkowski, stoi Roman Bordakiewicz