wtorek, maja 22, 2012

Uroczystość z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja


__________________________________

Uroczystość z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

tradycyjnie przygotowana przez Polską Macierz Szkolną w Nowej Południowej Walii rozpoczęła się w niedzielę 6 maja 2012 o godzinie 12.00 w południe, uroczystą Mszą Świetą celebrowaną przez ks. Artura Botura TCHr, w Kościele Św. Wincentego w Ashfield.

Na koncert, który odbył się w Klubie Polskim w Ashfield przybyli zaproszeni goście reprezentujący władze stanowe, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele organizacji australijskich i polskich, nauczyciele, uczniowie szkół polskich, zespoły taneczne oraz wspaniała grupa Polonii z Sydney.

Mieliśmy przyjemność gościć panią konsul RP Dominikę Mosek, która w swoim przemówieniu nawiązała do rocznicy powstania Konstytucji 3 Maja w 1791 i podała jej historyczne znaczenie - jako pierwszej Konstytucji w Europie. Przypominając obraz tamtych  wydarzeń podkreśliła obecne znaczenie Polski  w Europie i nadmieniła, jak uroczyście celebrowano tą rocznicę w Polsce w roku bieżącym.

Pan Jerzy Krajewski - prezes Polskich Organizacji w NPW przypomniał,  że Polska na przestrzeni wieków  przyjeła wielu emigrantów z różnych krajów i wyznań, dając im możliwość zamieszkania w wielokulturowej w owych czasach Polsce. Podkreślił również, jak  ważna dla niego - urodzonego na emigracji Polaka z pochodzenia - jest rocznica Konstytucji 3 Maja.

Kolejny gość naszej uroczystości pan Albert Vella - prezes Federacji Szkół Etnicznych w NPW - w swoim wystąpieniu podkreślił , że uczniowie uczący się języków są bogatsi o drugą kulturę i że znajomość drugiego języka otwiera przed nimi nowe możliwości nie tylko edukacyjne, ale i zawodowe. Nadmienił również, że sam, bedąc ojcem dwujęzycznych synów, doskonale rozumie wartości  wypływające ze znajomości języków.
Jako prezes Federacji Szkół Etnicznych bardzo dynamicznie występuje on w imieniu szkół  na forum Stanu Nowej Południowej Walii i muszę podkreślić, że szczególnie popiera polskie szkolnictwo.

 W czasach, w których niezmiernie ważne jest utrzymanie języka polskiego nie tylko w szkołach podstawowych, ale i średnich, gdy zaczęto zamykać polskie klasy, może stać się, że język polski zostanie skreślony z matury.
Mamy przykłady innych języków, które już nie zaliczają się do przedmiotów maturalnych.

Pozwalam sobie na Apel do wszystkich
„ Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki  języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji, dzieki czemu staną się bogatsi o nowe wartości, z szerszym spojrzeniem na otaczający nas świat.”

Pierwszą maturę z języka polskiego w Nowej Południowej Walii wpisano w 1971 roku, 41 lat historii polskich maturzystów to jednocześnie ponad 55 lat szkolnictwa polskiego  - starajmy się kontynuować naukę dla następnych pokoleń.
 Wierzę, ze komu bliski jest ten język - „A Polacy nie gęsi i swój język mają” - zaduma się nad jego wartością i przekaże dalej informacje o szkołach.

 Pani Marysia Nowak - przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW, opowiedziała, że już jako dziewczynka, dziecko Polaków emigracji powojennej, wychowana w domu wielkich patriotów walczących podczas II Wojny Światowej, chciała dużo podróżować, poznać wiele krajów i ich kulturę, ale jednocześnie mieć męża Polaka, by kontynuawać tradycje rodzinne i umiłowanie do języka ojczystego jej rodziców.
Podkreśliła, jak sama uczyła się  z elementarza i jak wiele pokoleń na tym elementarzu się wychowywało. Ze znamienną sobie energią zachęcała wszystkich do nauki języka polskiego i przekazywania polskich tradycji następnym pokoleniom.

W części artystycznej usłyszeliśmy dwa Mazurki:  Op. 30 no. 3 i 4 oraz Poloneza  As- dur op.53  (“Heroicznego” ) -  Fryderyka Chopina w wykonaniu znanego sydnejskiej Polonii, niezmiernie utalentowanego pianisty Krzysztofa Małka. Ekspresyjna gra Krzysztofa trzymała w napięciu nawet najmłodszych słuchaczy.

 Występy zespołów folklorystycznych: „Kujawy” - w tańcu „Gaiczek”, „Gęś wodą”, „Przytupanki”, zespołu  „Lajkonik”  - w tańcach śląskich” oraz zespołu „Syrenka” prezentującego  „Tańce Warmińskie” nagrodzone zostały gromkimi brawami.
Prezentacja pełnych werwy tańców z różnych regionów polski, wesołego śpiewu i barwnych kostiumów zawsze zachwyca nawet najbardziej wytrawnych widzów.

Inscenizacja słowno-muzyczna „3-Maj” wykonana przez uczniów: Thomas Bieniasz, Nathan Redzio, Damian Kryj-Bednarski, Olga Kryj-Bednarski, Adam Brajbisz, Veronika Kwong, Marta Kupisz, Annabelle Commys, Lucy Ziemski, Amelia Tomczak -  śpiew; Paulina Paździor – gra na  pianinie, z polskich szkół w Ashfield, Liverpool, Marayong, a przygotowana przez panie Marysię Nowak, Annę Kryj, Emilię Szczerbjak, sr.Grażynę Rocławską, była lekcją historii, w której uczniowie -  w bardzo obrazowej formie przedstawili podział Polski przez zaborców, walkę o niepodległość i uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Jest to karta naszej historii, której wielkość i znaczenie każdego roku uroczyście celebrowana jest przez Polaków i Polonię rozproszoną po całym świecie.

Podczas uroczystości po raz 24 wręczono nagrody stypendialne Fundacji  Kulturalnej im. harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego.
Powiernik fundacji pan inż. Jerzy Moskała ogłosił wyniki konkursu, zaznaczając iż Fundusz zapoczątkowany przez ś.p. druha Witolda Szupryczyńskiego powiekszył się o nastepnych fundatorów: ś.p. Janinę Neronowicz oraz Koło Armii Krajowej w N.P.W. i panią Natalię Kułakowską .
W konkursie brały udział młode osoby, które w roku 2011 i w latach poprzednich uczyły się języka polskiego, brały czynny udzial w pracach polskich organizacji, tańczą w zespołach folklorystycznych lub należą do harcerstwa.

Nagrody pieniężne otrzymali: Kasia Czarnota, Robert Grochulski, Wictoria Grochulski, Tomasz Kukielka, Jessica Nolen, Stephanie Stankiewicz, Patrik Tomaszewski, Sylvia Malicki i Jessica Polak.
Nagrody wręczyła druhna Marysia Nowak za nieobecna panią Wiesię Szupryczyńską, a w imieniu nagrodzonych podziękowała Wictoria Grochulski.

Następnie dyplomy i książki otrzymali uczniowie polskich szkół sobotnich
stopnia podstawowego: Damian Kryj-Bednarski – Polska Szkoła w Ashfield,
Alex Markowski – Polska Szkoła w Bankstown, David Wachnik - Polska Szkoła w Liverpool,  Thomas Bieniasz– Polska Szkoła w Marayong, Alex Ross – Polska Szkoła Dzielnic Północnych North Ryde, Robin Rusiecki  – Polska Szkoła w Randwick. Nagrody w imieniu fundacji za p. Barbarę Potaczałę wręczyła p. Elżbieta Cesarski.

P. Elżbieta podziękowała  - w imieniu szkół  i całej Polonii sydnejskiej  - powiernikowi Fundacji im.Harcmistrza W.Szupryczyńskiego - panu Jerzemu Moskale, za ponad dwudziestoletnią opiekę nad funduszem wraz z Kołem Akademików Polskich, którego prezesem był przez wiele lat oraz za współpracę z Polską Macierzą Szkolną.
Za serce włożone w pracę, by pokolenia młodych Australijczyków pochodzenia polskiego miały motywację do nauki języka polskiego; za pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej.

Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowanie wszystkim wykonawcom: zespołom „Kujawy”, „Lajkonik” i „Syrenka” oraz organizatorom Elżbiecie i Marysi, za dekoracje p. Krzysztofowi Gawłowi, za operowanie sprzętem muzycznym p. Marianowi Polakowi.
Dziękujemy Klubowi Polskiemu w Ashfield, szczególnie p. Lucjanowi Romanowskiemu i Kołu Przyjaciół Klubu za udostępnienie sali koncertowej oraz polskim mediom za reklamę:  Pulsowi Polonii, Eli Celejewskiej, Bumerangowi Polskiemu, Expressowi Wieczornemu, Tygodnikowi Polskiemu, Radiu SBS i Radiu 2OOOFM.

Popierajmy naukę języka polskiego i całe Szkolnictwo Polskie na Antypodach!

Za zarząd
Polskiej Macierzy Szkolnej w N.P.W
Elżbieta Cesarski

______________________________________________