wtorek, września 04, 2007

OBCHODY 170-lecia POLSKIEJ OBECNOŚCI W N.P.W. i Złote Orły 2007

_________________________________________________________

A oto laureaci nagrody ZŁOTE ORŁY 2007

Kategoria Praca Organizacyjna: JADWIGA SOLKA-KRAJEWSKA

Kategoria Literatura: ELA CHYLEWSKA

Kategoria Malarstwo: MAREK KOŁACZKOWSKI

Kategoria Muzyka,Teatr, Film, Polski Folklor: EWA KUBEŁ

Kategoria Edukacja: GOSIA VELLA

Kategoria Praca Społeczna Organizacje i Zespoły: ZESPÓŁ KUJAWY

________________________________________________

SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY
OBCHODÓW 170 – LECIA
OSADNICTWA POLSKIEGO W AUSTRALII
Sydney NSW – październik 2008

Głównym założeniem obchodów jest promocja polskich tradycji i kultury w Australii.
Na antypodach jesteśmy obecni od ponad 170 lat, w większym lub mniejszym stopniu mieliśmy wpływ na kształtowanie się australijskiej państwowości.
Byliśmy i jesteśmy współtwórcami młodego państwa, w którym rozwija się przemysł, handel, infrastruktura miejska, rustykalna, techniczna. Jednocześnie pozostaliśmy aktywni pielęgnując tradycje, spuściznę społeczno – kulturalną, historyczną i religijną naszej ukochanej Ojczyzny, którą musieliśmy, nierzadko wbrew naszej woli, opuścić.

W okresie powojennym fala emigracji na antypody nasiliła się. W Australii osiedlali się Polacy – byli więźniowie obozów koncentracyjnych i łagrów, polscy żołnierze, przymusowi robotnicy, poszukujący godziwej pracy, rodacy porozrzucani po Europie i świecie przez wojenną zawieruchę. Był to okres bujnego rozkwitu gospodarczego Australii, a napływ powojennych emigrantów zasilał w znacznym stopniu kadrową bazę robotników, inżynierów, intelektualistów, artystów, naukowców, przedstawicieli wolnych zawodów, uczestniczących w budowie nowoczesnego państwa. Australia stała się wielokulturowym państwem kultywującym wspaniałe tradycje wolności i tolerancji. Polskość w naszej Drugiej Ojczyźnie podtrzymywaliśmy budując domy polskie, kościoły, tworząc organizacje polonijne we wszystkich stanach Australii. Staraliśmy się kontynuować i krzewić polską tradycję narodową.

W 2006 roku powstała grupa inicjatywna obchodów 170 lecia osadnictwa polskiego w Australii. Zorganizowany przez nią Tydzień Kultury Polskiej w dzielnicy Sydney - Ashfield w marcu 2007 roku zapoczątkował przygotowania do oczekiwanych, generalnych obchodów jubileuszowych, przypadających na miesiąc październik 2008 roku.

Tydzień Kultury Polskiej odbił się szerokim echem, nie tylko wśród lokalnych społeczności i został entuzjastycznie odebrany przez Polaków i Australijczyków, wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Była to udana promocja przyszłorocznych obchodów, których ambitny plan opracowuje społeczny komitet.

W projekcie organizacji obchodów jubileuszowych chcemy zaprezentować tradycje kultury polskiej, obyczaje, polskie wartości narodowe. Stolicą obchodów będzie Sydney, stołeczne miasto Nowej Południowej Walii.

Władze Australii wykazują ogromne zainteresowanie Jubileuszem i deklarują daleko idącą pomoc w realizacji tego projektu. Miejscem centralnych uroczystości będzie Opera House w Syreny i tereny wokół opery, port Darling Harbour, zaliczane do najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych lokacji urbanistycznych na świecie. W planach jest między innymi zaproszenie do uświetnienia Jubileuszu pianisty Rafała Blechacza oraz jubileuszowy rejs do Sydney żaglowca „Dar Młodzieży”.

Pierwsze kroki ku realizacji tych ambitnych zamierzeń zostały już z sukcesem poczynione, przedstawiciele komitetu nawiązali odpowiednie kontakty z władzami parlamentarnymi i rządowymi w Polsce, rozmawiali z reprezentantami krajowych organizacji, którym leży na sercu Polonia i polskość w Australii.

Dzisiejsze spotkanie w Konsulacie RP w Sydney ma stać się kamieniem milowym na drodze do pomyślnej realizacji Obchodów Jubileuszowych. Społeczny Komitet jest otwarty na wszelkie propozycje, sugestie, rady oraz każdego rodzaju pomoc ze strony Rodaków, organizacji społecznych, australijskich władz rządowych i lokalnych.

Jestem przekonany, że wszystkie nasze plany i przedsięwzięcia podjęte w związku z organizacją obchodów tak ważnej dla nas, Polaków w Australii, rocznicy, zostaną uwieńczone pełnym sukcesem, a nasze wspólne działania będą przebiegać w duchu wzajemnego zrozumienia, łącząc nas wszystkich, chcących kultywować i propagować polskie wartości narodowe, spuściznę historyczną, kulturalną i ogólnochrześcijańską.

PRZEWODNICZĄCY
SPOŁECZNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OBCHODÓW 170 – LECIA OSADNICTWA POLSKIEGO W AUSTRALII

JANUSZ NAWROCKI

Skład Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów
170 Rocznicy Osadnictwa Polskiego w Australii
Sydney NSW Październik 2008

Rada Programowa:

Prof. Eryk A. Stefacki-Stafford – muzykolog,
- członek Australijskiej Rządowej komisji do spraw kultury
Mrs Halina Robinson - autorka/pisarka
Mrs Kaja Łukasiewicz - doktor medycyny - działacz społeczny
Mr Jerzy Domaradzki - reżyser filmowy
Mr Ryszard Bator – inżynier Radio/Telewizja/Komunikacja

Zespól do spraw artystycznych:

Mrs Ela Cesarska
Mrs Bożena Szymańska
Mra Jaga Nasielska
Mrs Ela Chylewska
Mr Marian Długosz
Mr Nikolas Sar
Miss Kamila Romanowska
Mrs Anna Bednarek
Mr Mateusz Droba

Zespół do spraw Ekonomicznych, marketingu i logistyki:

Mr Stanisław Mikołajski - Skarbnik
Mrs Sonia Długosz - z-ca Skarbnika
Mr Ryszard Geras
Mr Mieczysław Wykrota
Mr Marcin Adamski - Polska - Logistyka
Mr Mateusz Droba - Polska - Logistyka
Mr Janusz Bednarek

Zespół do spraw informacji, komunikacji, publikacji i kontaktów:

Mrs Ernestyna Skurjat-Kozek
Mrs Halina Dallas-Małecka
Mr Andrzej Chodkiewicz
Mrs Ela Celejewska
Mr Marek Baterowicz
Mrs Marianna Łacek
Mr Tom Koprowski
Mrs Hania Bilik
Mr Ewa Habianiec
Mr Andrzej Lubieniecki
Mr Oskar Cantor
Dr Beata Rumianek
Mr Marek Weiss - Redaktor Naczelny – „Express wieczorny”
Mrs Hanna Sadurska - Radio SBS - Redaktor naczelny
Mrs Józefa Jarosz - Redaktor Naczelny – „Tygodnik Polski”
Ks Artur - Ksiądz Metropolii Sydnejskiej
Ks Ryszard Gammański - prezes, trener - Polski Klub Plumpton

Powyższa lista nie jest kompletna oczekujemy na osoby zainteresowane współpracą w realizacji tego projektu.
Komitet honorowy obchodów 170 rocznicy będzie ogłoszony po odbytych konsultacjach z Rządem, instytucjami rządowymi i organizacjami polonijnymi.
____________________________________________________

Dodatkowe informacje związane z organizacją Jubileuszu można uzyskac pod numerem telefonu (mobile: 0421777964 – Janusz Nawrocki) oraz pisząc na adres poczty elektronicznej:

eskurjat@optusnet.com.au

a także na goscinnych stronach internetowych Eli Celejewskiej, m.in. http://www.pl2000fm.blogspot.com/

www.celejewskapolonia.blogspot.com

www.celejewskaogloszenia.blogspot.com

Foto z Tygodnia Kultury Polskiej: Tomek Koprowski

______________________________________________________

Wywiad z Januszem Nawrockim:

www.pl2000fm.blogspot.com/2007_08_01_archive.html

_________________________________________________________